0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin: promocja „DUET” (24.07-27.07)

Przedmiot promocji i warunki skorzystania z promocji „DUET”

  1. Przedmiotem Promocji jest szansa skorzystania przez uczestnika na warunkach określonych poniżej, w czasie trwania promocji, z rabatu w wysokości określonej w ustępie 2 poniżej, przy zakupie co najmniej 2 produktów.
  2. W ramach promocji, po wprowadzeniu kodu: DUET, cena za zakupione produkty zostanie pomniejszona o rabat w wysokości 22%
  3. Promocja obowiązuje od 24.07.2020r. do 27.07, godz. 23:59
  4. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych produktów z promocji bądź zmiany ich ceny, w trakcie trwania promocji.
  5. Promocja dotyczy jedynie cen produktów, które są przedmiotem oferty, a co za tym idzie- nie obniża ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach promocji.
  6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami lub akcjami promocyjnymi,
  7. W przypadku zwrotu wszystkich produktów zakupionych w ramach promocji, uczestnik otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty.
  8. W przypadku, gdy uczestnik zwróci tylko część zakupionych promocyjnie produktów, uczestnik otrzyma zwrot kwoty wg następujących zasad:

a)    gdy po uwzględnieniu zwróconych produktów uczestnik zachowuje co najmniej dwa produkty – otrzyma zwrot kwoty zapłaconej za zwracane produkty;

b)    gdy (po uwzględnieniu zwrotu) uczestnik zachowuje mniej niż dwa produkty, zobowiązany jest do zapłaty ceny regularnej za zachowany produkt. W takiej sytuacji, organizator jest uprawniony do pomniejszenia kwoty zwrotu o różnicę między ceną regularną a ceną promocyjną zachowanego Produktu.