0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin: ZAKUPOWE SZALEŃSTWO (24.09-28.09.2020)

Przedmiot promocji i warunki skorzystania z promocji „ZAKUPOWE SZALEŃSTWO”

 1. Warunki Promocji  „ZAKUPOWE SZALEŃSTWO”

  (dalej również: „Warunki Promocji”)

   

  I. Postanowienia wstępne

  1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „ZAKUPOWE SZALEŃSTWO” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora.

  2. Organizatorem Promocji „ZAKUPOWE SZALEŃSTWO” jest carinii.pl Zakład Produkcji Obuwia Carinii Grzegorz Urawski

  08-450 Łaskarzew ul. Wolska 80

  REGON: 9711791712, NIP: 826-186-02-20

  (dalej również: „Organizator”).

   

  3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.carinii.com.pl („Sklep Internetowy”).

  4. W Promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

   

  II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

  1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę Produktów wskazanych na podstronie: https://sklep.carinii.com.pl/nowosci.html

  („Produkty”) w wysokości wskazanej w ust. 2 poniżej (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

  2. Rabat widoczny jest w podsumowaniu (po dodaniu do koszyka i wprowadzeniu kodu: ZAKUPY) wysokości rabatów jest od -10% do -40% w zależności od modelu.

  3. Promocja obowiązuje od 24.09.2020 r. godzina 00:01 do 28.09.2020 r. godzina 23:59 (dalej również: „Czas Trwania Promocji”).

  4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów oraz kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, w tym kosztów dostawy).

  5. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.

  6. Organizator promocji (“Carinii’) zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub wartości rabatu w czasie trwania promocji.

  7. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji:

  a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;

  b) w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym: należy dodać Produkty do Koszyka i przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy: ZAKUPY oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”.

  Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia w Sklepie Internetowym nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak podania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

  8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym www.carinii.com.pl, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej, produktowej lub niniejsze Warunki Promocji stanowią inaczej.

  9. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.

  10. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, rabat naliczany jest dla każdego Produktu. Lista produktów objętych promocją oraz wysokością rabatów dostępna jest w sklepie internetowym Biuro obsługi: +48 25 748 42 00 lub [email protected]

  11. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

   

  III. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: CARINII DZIAŁ REKLAMACJI

  ul. Warszawska 78

  08-450 Łaskarzew

   (dalej również: „Reklamacje”).

  2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

  3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

   

  IV. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem www.carinii.com.pl 

  w zakładce REGULAMIN

  2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

  a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

  b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

  c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi

  d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

  3.W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie www.carinii.com.pl w zakładce REGULAMIN

  4.Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.