Świętujemy Dzień Mamy! -20% na WSZYSTKO z kodem: MAMA. Do końca promocji:

dni
godz.
min.
sek.

Product was successfully added to your shopping cart.

Oświadczenie o ochronie danych

Stan: 05/2018

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników przez Carinii. Dotyczy ono wszystkich stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i ofert firmy Carinii.

Jakich usług i ofert dotyczy niniejsze oświadczenie o ochronie danych: sposób, w jaki firma Carinii przetwarza dane użytkowników, jest dla większości naszych ofert podobny. Dlatego niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich usług i ofert dostępnych dla naszych klientów w Europie. Nie ma przy tym znaczenia, jakim kanałem usługi i oferty są udostępnianie – czy to poprzez stronę internetową, aplikację mobilną, w sklepach, telefonicznie, podczas imprez czy poprzez portale społecznościowe lub inne kanały. Aby zwiększyć przejrzystość, stosujemy dla tego „przypadku standardowego” określenie zbiorcze „usługi”.

Istnieją jednak także usługi, w przypadku których przetwarzamy dane użytkowników inaczej lub w ramach specjalnych celów. Może to wynikać z rodzaju usługi lub wymogów specyficznych dla danego kraju. Jeżeli odnosimy się do takich przypadków (czyli „odstępstw od przypadku standardowego”), stosujemy określenie „specyficzne dla usługi” lub „specyficzne dla kraju”.

Ponadto informujemy, iż Carinii nie jest pojedynczym przedsiębiorstwem. Carinii jest grupą składającą się z wielu przedsiębiorstw. Nie każde z tych przedsiębiorstw oferuje usługi lub przetwarza dane użytkowników. Dlatego dla uproszczenia podano poniżej tylko te przedsiębiorstwa Grupy Carinii, które rzeczywiście zajmują się przetwarzaniem danych użytkowników. Jeżeli zatem poniżej używamy określenia „Carinii”, „my” lub „nas”, dotyczy to każdorazowo podmiotów odpowiedzialnych Grupy Carinii.

Konkretnie są to następujące przedsiębiorstwa Carinii

O czym informujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych:

  • Jakie dane są zapisywane przez Carinii.
  • Co robimy z tymi danymi i do czego są one potrzebne.
  • Jakie prawa w zakresie ochrony danych i możliwości wyboru posiada użytkownik.
  • Jakie technologie i dane są stosowane w celu personalizacji i dopasowania naszych usług i treści, aby oferować użytkownikom bezpieczny, wygodny, bezproblemowy i indywidualny proces zakupów.
  • Jakie technologie i dane stosujemy w reklamie, łącznie ze stosowanymi technologiami śledzenia.

W razie pytań związanych z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych lub ogólnie kwestiami ochrony danych w Carinii, zapraszamy w każdej chwili do kontaktu z nami: [email protected]

1. Jakie dane przetwarza Carinii?

Carinii oferuje użytkownikom różnego rodzaju usługi, z których można korzystać na różne sposoby. W zależności od tego, czy użytkownik kontaktuje się z nami online, telefonicznie, osobiście czy w inny sposób, oraz z jakich usług korzysta, przetwarzane są różne dane z różnych źródeł. Wiele z przetwarzanych przez nas danych użytkownik podaje nam sam, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przykładowo gdy się rejestruje i podaje w tym celu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail czy adres pocztowy. Uzyskujemy także techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Mogą to być przykładowo informacje o urządzeniu użytkownika. Inne dane gromadzimy w ramach własnych analiz danych (np. w ramach badań rynkowych oraz w formie analizy klientów). W razie potrzeby uzyskujemy także dane o użytkownikach od osób trzecich, przykładowo od agencji informacyjnych oraz od dostawców usług płatniczych.

 

2. Do czego Carinii wykorzystuje moje dane?

Carinii przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych. Oczywiście przestrzegamy przy tym prawa ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dlatego zasadniczo przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie w celach objaśnionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz w celach podanych przy zapisywaniu danych. Cele te to przede wszystkim realizacja zakupów oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. Ponadto wykorzystujemy dane użytkowników w ramach surowego europejskiego prawa ochrony danych także w innych celach, jak rozwój produktów, badania naukowe (w szczególności w zakresie uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia) oraz badania rynku, w celu optymalizacji procesów biznesowych, zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania naszych usług oraz reklamy spersonalizowanej.j

3. Usługi spersonalizowane

Rozwój i udostępnianie spersonalizowanych funkcji i usług dla użytkownika jest dla nas priorytetem. Niezależnie od miejsca, czasu i używanego urządzenia oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów oraz ofertę dostosowaną do jego indywidualnych zainteresowań. Dlatego przetwarzanie danych użytkowników w celu personalizacji naszych usług jest stałą częścią działalności Carinii.

4. Informacje dotyczące stron internetowych i aplikacji

Dane użytkowników wykorzystujemy w celu udostępniania stron internetowych i aplikacji mobilnych Carinii. Oprócz danych urządzenia i danych dostępu rejestrowanych w ramach każdego korzystania z tych usług, rodzaj przetwarzanych danych oraz cele przetwarzania są uzależnione w szczególności od tego, jak użytkownik korzysta z funkcji udostępnianych przez nasze usługi. Ponadto dane rejestrowane podczas korzystania z naszych usług wykorzystujemy w celu określenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej oferty online. Informacje te wykorzystujemy między innymi w ramach personalizacji zakupów, w celu optymalizacji naszych usług oraz oferowania spersonalizowanej reklamy.

5. Newsletter i SMS

Oferujemy użytkownikom różne usługi związane z newsletterem. Informacje dotyczące tematów omawianych w poszczególnych newsletterach oraz dodatkowe wskazówki można uzyskać po zapisaniu się na newsletter. Dodatkowo istnieją także newslettery specyficzne dla usług, będące stałą częścią określonej usługi. W ramach korzystania z naszych newsletterów zapisujemy także dane urządzenia i dane dostępu.

Oferujemy użytkownikom informacje o promocjach po przez kanał SMS. Nr telefonów pochodzą z bazy naszych klientów lub udostępniane są nam poprzez frimę marketingową.


Za każdym razem przestrzegamy Państwa prywatności więc jeśli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie smsów bardzo prosimy o poinformowanie nas w celu usunięcia Państwa telefonu z bazy.

 

6. Indywidualne propozycje produktów przesyłane pocztą elektroniczną lub w ramach usługi push

W związku z naszymi usługami prezentujemy użytkownikom na podstawie ich zainteresowań informacje i oferty Carinii. Te indywidualne propozycje produktów są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik zapisał się do newslettera, czy nie. W celu wyboru indywidualnych propozycji produktów wykorzystujemy, zgodnie z postanowieniami ustawowymi, głównie dotychczasowe dane zakupów i dane dotyczące zainteresowań, na podstawie których określamy zainteresowanie użytkownika określonymi produktami, przy uwzględnieniu podanych przez niego zainteresowań i preferencji oraz jego danych profilu.

7. Karty upominkowe

Dane przekazywane w ramach zamawiania kart upominkowych Carinii wykorzystujemy w celu weryfikacji i opracowania zamówienia oraz przesłania i zrealizowania karty. Obejmuje to także protokołowanie i przetwarzanie danych związanych z wykorzystaniem karty upominkowej, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom.

 

8. Jak Carinii wykorzystuje moje dane w celach reklamowych?

Dane użytkowników są wykorzystywane przez nas i przez naszych partnerów w zakresie reklamy w celu tworzenia spersonalizowanej reklamy, która jest prezentowana w usługach Carinii oraz na stronach internetowych i w aplikacjach innych dostawców usług. W tym celu stosowane są przez nas i przez naszych partnerów w zakresie reklamy popularne na rynku technologie internetowe. Dzięki temu możemy oferować zindywidualizowaną reklamę, aby w miarę możliwości prezentować użytkownikom tylko takie reklamy i oferty, które są dla niego rzeczywiście interesujące. Umożliwia nam to lepsze dostosowanie się do potrzeb naszych użytkowników na podstawie personalizacji i wyboru nowych produktów oraz wywołanie trwałego zainteresowania użytkowników naszymi usługami dzięki bardziej indywidualnemu procesowi zakupów.

9. Komu są przekazywane moje dane?

Carinii przekazuje dane użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone według prawa europejskiego. Z niektórymi usługodawcami współpracujemy bardzo ściśle, na przykład w zakresie obsługi klienta (np. usługodawca obsługujący infolinię), z usługodawcami w zakresie urządzeń technicznych (np. obsługa centrów obliczeniowych) lub z przedsiębiorstwami logistycznymi (np. firmy kurierskie jak DHL). Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. Jeżeli użytkownik dokonuje zakupów u partnera Carinii, przekazujemy określone dane zakupów do partnera Carinii (np. imię i nazwisko oraz adres dostawy), aby partner Carinii mógł dostarczyć użytkownikowi zamówiony towar.

 

10. Jakie prawa w zakresie ochrony danych mi przysługują?

W ramach określonych wymogów ustawowych użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

 

11. Kiedy moje dane zostaną usunięte?

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać dane osobowe użytkowników do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie do określonych celów, łącznie z obroną roszczeń prawnych.

12. Jak Carinii chroni moje dane?

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

13. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych i osoby kontaktowe

W związku z rozwojem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz wdrażaniem nowych technologii mających na celu optymalizację naszych usług mogą być niezbędne zmiany niniejszych informacji dotyczących ochrony danych. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Pytania dotyczące ochrony danych w Grupie Carinii można w każdej chwili kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych. Jest on dostępny pod adresem [email protected].

 

14. Informacje specyficzne dla krajów

Sposób przetwarzania przez nas danych może się różnić w zależności od kraju. Poniżej podajemy różnice między poszczególnymi krajami.

 

15. Informacje dotyczące plików cookie

W tym miejscu informujemy, jakie pliki cookie stosujemy. Przegląd wszystkich stosowanych plików cookie znajduje się tutaj [https://sklep.carinii.com.pl/cookies]